Det fortællende barn....

 

Sprog har fokus i disse år. Og med rette. Det gælder både det individuelle barns sproglige udvikling, indføring af sproglige tests og en øget indsats overfor børn med forsinket sprogtilegnelse eller sproglige vanskeligheder.

 

 

  • Hvordan taler du med dit barn - og er det overhovedet nødvendigt?

 

  • Hvordan integrerer du sproget i den daglige pædagogiske praksis? Hvordan gør du bedst for de sårbare børn?

 

  • Hvordan planlægger du sproglige aktiviteter så de udfordrer og stimulerer barnets nysgerrighed og læring?

 

  • Hvordan fremmer du barnets lyst til at fortælle, samtale og kommunikere - det étsprogede og flersprogede barn?

 

  • Hvilke sproglige kompetencer kan du forvente af et barn i vuggestue, i børnehave og i de tidlige skoleår?

 

 

 

 

Har du eller din personalegruppe brug for kvalificeret viden om børns sproglige udvikling, så kontakt mig: foredrag, kurser, supervision og sproglig sparring omkring ét og tosprogede børns sprogudvikling. Læs mere under foredrag/kurser

 

Nyheder

 

 

Samarbejdspartnere

 

 

Kommende foredrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Pia Thomsen

Sveasvej 1, 3tv.

1917 Frederiksberg C

 

2844 0856

 

kontakt@piathomsen.dk

 

 

www.piathomsen.dk

 

 

 

 

YourCompanyName © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

At være fælles om sproget betyder, at vi er fælles om mulige virkeligheder, nemlig dem vi kan snakke om

Pia Thomsen - Børns sprogudvikling