Pia Thomsen | Pia Thomsen CV
22107
page,page-id-22107,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Curriculum Vitae, Pia Thomsen, April 2017

Født 1972. Gift og har to børn.

Uddannelse og ansættelser

2017-2018         Docent, Ph.d. Professionshøjskolen Absalon. Center  for Pædagogik

2017-          Medlem af forskergruppen Sprog og Læring, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet

2012-2013  Leder af forskergruppen Børneaudiologopædi:  Logopædi mellem forskning og praksis. Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet

2011-           Lektor, ph.d. og leder af forskergruppen Børneaudiologopædi, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet. Reviewer for flere internationale tidsskifter.

2008-2012   Studieleder, Studienævn for Audiologi og Logopædi, BA and KA. Samarbejde mellem det Humanistiske og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

2008-           Næstformand i Censorformandskabet for Audiologopædi og Sprogpsykologi.

2004-2011   Adjunkt, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet, inklusiv 2½ års barsel.

2001-2002   Videnskabelig medarbejder i forbindelse med planlægning og udarbejdelse af nye BA- og KA- uddannelser i Audiologi og Logopædi, Syddansk Universitet.

2000-2003   Ph.d. stipendiat, Institut for Sprog og Kommunikation med projekt om danske børns grammatiske udvikling i alderen 9 mdr. til 2;5 år.
Tilknytning til Center for Sprogtilegnelse.

2002-2004   Psykoterapeutisk gestaltterapeutisk basisuddannelse på Bjødstrup, Silkeborg.

1993-2000   Cand. mag i fransk og nordisk inklusiv to års kandidatuddannelse i Belgien, Louvain-La-Neuve (Bruxelles). Speciale om tosprogede dansk-franske børns narrative udvikling.

 

Forskningsbevillinger, projektledelse og projektdeltagelse

2017       Samarbejde med Oslo Universitet (sm.m. Ulrika  Loffkvist), Center for Høretab, Ålborg Skolen om implementering af LENA-redskaber i den almene og specialpædagogiske praksis i Danmark. Fokus: Kvalificering af Sproglæringsmiljø i dagtilbud, kompetenceudvikling, forældresamarbejde og specialpædagogiske indsatser.

2017          Samarbejde med Rambøll Management (Thomas Hagen Holten) om udvikling af (sprog)pædagogisk udviklingsværktøj fra 8 måneder til 6 år på baggrund af min Sprogudviklingsmodel (Thomsen 2011, 2017).

2017          Inviteret til at holde ekspertoplæg om Evidens og rationale for Sprogscreening af flersprogede børn ved 2 års alderen (fremsat lovforslag 107). Lukket ekspertmøde i Socialudvalget, Christiansborg d. 15. marts.

2016         Udpeget forskermedlem af arbejdsgruppen til revision af de Pædagogiske Læreplaner på temaet: Sproglig udvikling. Undervisningsministeriet.

2015-2018   Dansk medlem af COST16: Intervention and Specific Language Impairment, EU-Commision (sm. m. Kristine Jensen de Lopez og Hanne Søndergaard, AAU).

2011- 2015   Opnåede ekstern finansiering af tre ph.d. projekter i alt 6.1 mio. kr. og opbygning af audiologopædisk forskningsmiljø på Syddansk Universitet:

  1. Working Memory and Language Comprehension in Children with hearing Loss med Annette Esbensen. Finansieret af Oticon Fonden.
  2. Neonatal Hearing Screening in Denmark: Socio-demografic factors in lost to follow-up Hearing Screening Program med Christina Degn. Finansieret af Oticon Fonden.
  3. Pragmatic Language Impairment in Children with Hearing Loss in Denmark med Sanne Schou Olesen. Finansieret af Region Syddanmark, Center for Høretab (Fredericia) og Syddansk Universitet.

2014            Ekstern serieredaktør på Dafolo: Sprog, Udvikling og Læring

2010-2014   Net-Ques (CPLOL). Nationalt udpeget medlem/medansøger af det Europæiske Logopædiuddannelse-udviklingsprojekt: Spørgeskemaundersøgelse af uddannelseskvantitet og -kvalitet på tværs af 31 lande. Finansieret af EU Kommisionen (Erasmus: Lifelong learning program). Samlet projektbevilling: € 456.000.

2010-2012   Uddannelsesudvikling af BA-uddannelse i Interkulturel pædagogik og dansk som andetsproget (tosprogede børns sprogudvikling i pædagogiske kontekster), Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.

2011            Udvikling og etablering af Forsknings- og Praktikklinikker i Audiologi og Logopædi. Samarbejde mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og Syddansk Universitet.

2010-2011   Medlem af ekspertgruppe vedr. evalueringsrapporten: Den særlige indsats: samarbejdet mellem indsatser i dagtilbud og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

2010-2011   Koordinator for markedsføring af BA i audiologi, ekstern bevilling fra tre høreapparatfirmaer: Oticon, Widex, GN Resound

2009-2011   Initiativtager til og formand for ISK-gruppe til udvikling af BA i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog, Institut for Sprog og Kommunikation og Institut for Filosofi, Pædagogik og Religion, Syddansk Universitet

2010-2011   Koordinator for markedsføring af BA i audiologi, ekstern bevilling fra tre høreapparatfirmaer: Oticon, Widex, GN Resound

2009-2011   Initiativtager til og formand for ISK-gruppe til udvikling af BA i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog, Institut for Sprog og Kommunikation og Institut for Filosofi, Pædagogik og Religion, Syddansk Universitet

2009-2010   Ekspertgruppemedlem i forbindelse med projektet: ‘Kortlægning af efteruddannelsesmuligheder for ansatte i dagtilbud’. Socialministeriet. Niras og UdviklingsForum.

2009         Medlem SDU-sparringsgruppe i forbindelse med ansøgning af KA-uddannelse i Psykologi på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

2008-2009   Medlem af ekspertgruppe på projektet ‘Udsatte børn og sprogvurdering’.  Servicestyrelsen & UC-Nord, UC-Syd og UC-Via.

2007-2008   Fagkonsulent for UdviklingsForum på udgivelser for FOA. Fire pjecer for dagplejen om børns tidlige sproglige, kognitive og sociale udvikling.

2005         Forskningskonsulent for Screeningsprojekt for Bornholms og Randers kommune

2005         Udviklingskonsulent for KVIS i Hedensted Kommune i forbindelse med projekt om tidlig sproglig udvikling og undervisning af primærpersonale.

2004         Forskningskonsulent for KVIS i Vejle Amt i forbindelse med projekt Tidlig indsats, Socialministeriet

2004            Medarrangør af paneldebat om tvillingesprog (sm.m. Kirsten Kyvik). Odense, Syddansk Universitet: The 11th International Congress on Twin Studies, 2. juli. Session on Language Development.

2004            Review- for The 11th International Congress on Twin Studies, SDU, 4. juli 2004. Session on Language Development (konference)

2002-2003   Medlem af ph.d.-studienævn på Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet

2001-2014   Medlem af Netværk for Sprogindsatser. Repræsentant for Syddansk Universitet, Audiologi og Logopædi. Socialstyrelsen.

2001- 2002  Tovholder på udarbejdelse, organisering og igangsættelse af BA (og senere KA) uddannelser i Audiologi og Logopædi på Syddansk Universitet. Internt samarbejde mellem Humanistiske, Sundhedsvidenskabelige og Tekniske fakultet og eksternt samarbejde med Region Syddanmark, Center for Special… og Odense Kommune.

1999-2005   Etablering af empirisk evidensforskning på børnesprogsområdet i Danmark med projekterne: Center for Sprogtilegnelse. Samlet bevillinger DKK 6.400.000.

  1. Language Acquisition and Language Use in the Interplay between Psycholinguistics and Social Psychology & Danish Children’s Language Acquisition (FKK og Syddansk Universitet, samfinansieret ph.d projekt)
  2. Danske Børns Sprogtilegnelse. Carlsberg Fondet og Syddansk Universitet (samfinansieret adjunktur)

Projektledere: Hans Basbøll & Dorthe Bleses.

Relevant efteruddannelse (inden for akademia)

2011-         Løbende kurser i forsknings- og ph.d. projektledelse på SDU

2009-2011   Udvalgt til karriereforløb for Unge kvindelige forskere ved karrierekonsulent Monica Janfelt

2005-            Løbende kurser i statistik (STATA, SPSS), udformning af forskningsansøgninger, artikelskrivning og metoden: systematisk review

Relevant efteruddannelse (uden for akademia)

2017            Masterclass ved Christian Ørsted og Dorte Birkmose. 30. maj 2017, Socialt Lederforum.

2017            Byg et stærkt foredrag ved Anders Gisselman, København d. 3. marts.

2014            HANEN-Certificeret: SPARK ved Rebecca Levinson, København 27.-28. november.

2013            HANEN-Certificeret: Learning Language and Loving it. ved Janice Greenberg København 12.-14. august.

2009            Facilitering og Mødeledelse ved Peter Grumstrup d. 21-22. september.