Pia Thomsen | Forskning
21516
page,page-id-21516,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Forskning

Jeg forsker i psykolingvistik og sprogtilegnelse hos et- og tosprogede børn. Det har jeg gjort de sidste 18 år – og jeg kan slet ikke lade være…

Jeg har været mangeårig studieleder på Audiologi og Logopædi, SDU, og har deltaget i store ind- og udenlandske sprogprojekter, senest NetQues og COST om sprogforstyrrelser hos og interventioner til børn med udviklingsbetingede sprogindlæringsvanskeligheder (SLI).
Jeg holder mig løbende orienteret i den internationale forskningslitteratur, særligt den engelsk-, tysk- og fransksprogede.

Jeg har skrevet ph.d. afhandling (Thomsen 2011) om danske børns helt tidlige grammatiske udvikling; og dokumenteret til mindste detalje hvilke læringsprocesser, der driver deres sprogudvikling frem. Hertil kommer en række artikler – på dansk og engelsk – om børns ordforrådsudvikling, narrativer, typologiske sprogsammenblandinger (tosprogede børn) og sproglige vanskeligheder. Sammen med kollegaer og mine ph.d. studerende har jeg skrevet om milepæle hos danske børn (CDI-studierne), fonem-grafem korrespondancer, arbejdshukommelsens betydning for sprogforståelse, neonatal hørescreening i Danmark. Jeg har også skrevet en hel del om indholds- og proceskvalitet i dagtilbud.

Jeg præsenterer vores resultater på forskningskonferencer i både ind- og udland.

Jeg er ekstern redaktør på den fagfællebedømte serie: Sprog, udvikling og læring på forlaget Dafolo.

 

Mine forskningskompetencer rummer bl.a. indgående viden om:

 • Psykolingvistiske metoder og designs
 • Kognitive funktioner i forhold til sprog: opmærksomhed, arbejdshukommelse og eksekutive funktioner
 • Børns tidlige og sene sprogtilegnelsesprocesser
 • Børns tidlige og sene milepæle (sproglige, sociale, kognitive)
 • Legens betydning for børns sprogudvikling: pædagogiske og didaktiske overvejelser
 • Sproglige vanskeligheder (forsinkelser og sprogforstyrrelser)
 • Audiologopædiske interventioner: leksikon, grammatisk udvikling, narrativer
 • Sproglige praksisformer i dagtilbud (indholds- og proceskvalitet i dagtilbud)
 • Læringsmodeller og udviklingsmodeller
 • Tosprogethed hos børn
 • Forandringsprocesser hos medarbejdere i Dagtilbud

For yderligere oplysninger se mit forsker- CV Her

og publikationsliste  Her