Pia Thomsen | Publikationer
22114
page,page-id-22114,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,no_animation_on_touch,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Publikationsliste, Pia Thomsen oktober 2017

Esbensen, A., & Thomsen, P. (under udgivelse, a). It’s not ‘just’ a hearing impairment: Intergroup variations on language comprehension and cognitive processing in Danish children with hearing impairment.

Esbensen, A., & Thomsen, P. (under udgivelse, b). Frogs and firefighters: Individual variations in word retrieval and lexical organization in Danish children with hearing impairment.

Frary, C. D., Thomsen, P. & Gerke, O. (under færdiggørelse): Non-participation in Universal Newborn Hearing Screening Programs: A Systematic Review.

Thomsen, P. (under færdiggørelse, a) (ed.). At udvikle et sprog – en antologi om og med Michael Tomasello om Sprogudviklingsprocesser. København: Dafolo (efterår 2020).

Thomsen, P. (under færdiggørelse, b). Danske børns tidlige grammatikaliseringsprocesser: en udviklingsmodel. I: Thomsen, P. (under færdiggørelse) (ed.). At udvikle et sprog – en antologi om og med Michael Tomasello om Sprogudviklingsprocesser. København: Dafolo (efterår 2020).

Thomsen, P. (under færdiggørelse, c). Fra relationsord og gestik til verber i danske børns sprogudvikling fra 1 til 2;5 år I: Thomsen, P. (under færdiggørelse) (ed.). At udvikle et sprog – en antologi om og med Michael Tomasello om Sprogudviklingsprocesser. København: Dafolo (efterår 2020).

Thomsen, P. (2017). Skal vi lege? Om legens og venskabets betydning for børns sprogudvikling. I: Fisker, T. B., Børns Venskaber. København: Dafolo

Thomsen, P. (2016). Book Review: Cekaite, A., Blum-Kulka, S., Grøver, V. & Teubal, E. (eds) Children’s Peer Talk – Learning from Each Other. Pragmatics and Society, 7(2), 327-332.

Thomsen, P. (2016). Alle børn har ret til et komplekst sprog: lederudviklingsrapport til Trøjborg Dagtilbud, Aarhus.

Thomsen, P. (2016). Skitse til en sprogpædagogik i Skejby-Vorrevang Dagtilbud. Udviklingsrapport til Skejby-Vorrevang Dagtilbud, Aarhus.

Hobel, P., Lykke-Nielsen, H., Thomsen, P. & Zeuner, L. (eds.) (2015). Interkulturel Pædagogik: Kulturmøder i teori og praksis. København: U-Press.

Thomsen, P. (2015a). Tosprogethed hos børn og voksne: typisk sprogudvikling og sprogindlæringsvanskeligheder. I: Hobel, P., Nielsen, H. L., Thomsen, P., & Zeuner, L. (eds), Interkulturel Pædagogik: Kulturmøder i teori og praksis (kap. 13). København: U Press.

Thomsen, P. (2015b). Børns sprogudvikling, sprogvanskeligheder og betydningen af sproglige praksisformer i dagtilbud. I: Cecchin, D. (ed.), Barndomspædagogik: Udvikling, læring og dannelse i daginstitutioner (kap. 4). København: Akademisk Forlag, Lindhardt & Ringhof.

Thomsen, P. (2015c). Thinking for Speaking? Tosprogede børns brug af bevægelsesverber i danske narrativer. I: Hobel, P., Nielsen, H. L., Thomsen, P., & Zeuner, L. (eds). (2015): Interkulturel Pædagogik: Kulturmøder i teori og praksis (kap. 14). København: U-Press.

Thomsen, P. (2014). NetQues Project Report Speech and Language Therapy Education in

Europe United in Diversity Network. Rapport & Benchmarks. The Danish version. I: The NQ- Project, EU-Erasmus-Program: Lifelong Learning and CPLOL.

Thomsen, P. (2013). Det berättande barnet: Stimulera förskolebarn att uttrycka sig i ord. Lund: Studentlitteratur.

Thomsen, P. & Degn, C. (2013a). Kan du høre mig? – om hørelsens og hørescreeningens betydning for barnets sproglige og kognitive udvikling. Sundhedsplejersken, 1, 14-22.

Thomsen, P. & Degn, C. (2013b). Tidlig identifikation af høretab og sproglig udvikling: Betydningen af sociodemografiske faktorer for deltagelse i den nationale neonatale hørescreening i Danmark. Dansk Audiologopædi, 49(3), 11-22.

Thomsen P. & Esbensen A. (2013). Forskellige typer af sprogvanskeligheder? Fokus på betydningen af inputtet, arbejdshukommelse og eksekutive funktioner. Dansk Audiologopædi, 49(2), 5-23.

Thomsen, P. (2012). Det fortællende barn – en bog om børns narrative udvikling i børnehavealderen. København: Dafolo.

Thomsen, P. (2011a). Verber: Broen mellem isoleret leksikon og kompleks grammatik – en longitudinel undersøgelse af fire danske børns verbaltilegnelse og grammatikaliseringsproces fra 1;01 til 2;05 år. Odense: Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation. Ph.d. afhandling (501 sider).

Thomsen, P. (2011b). Verdens sjoveste skrammer. I: Salling. L.,’Fagter og Grimasser – 50 nye remser, der styrker sproget. København: Dafolo.

Thomsen, P. (2009a). Mange perspektiver, men én proces: om sprogtilegnelse i de tidlige år. I begyndelsen var sproget. I: Salling, L.: En antologi om sprogtilegnelse og sprogudvikling (25 sider). København: Dafolo.

Thomsen, P. (2009b). Sprog er en måde at forstå verden på! Dafolos Læringsportal, 1-10.

Thomsen, P. & Clausen, M. C. (2009). Når sprog bliver til handling – en forskningsopsamling 

om udsatte et- og tosprogede børn og om dagtilbuds mulighed for en positiv styrket indsats. Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet. Rapport for BUPL, 46 sider.

Thomsen, P. & Rasmussen K. (2009): Måske er det største problem, at de slet ikke forstår, hvad forældrene siger. Tidsskriftet 0-14.

Bleses, D., Vach, W., Slott, M., Wehberg, S., Thomsen, P., Madsen T. O. & Basbøll, H. (2008a). Early vocabulary development in Danish and other languages: A CDI-based comparison. Journal of Child Language, 35(3), 619-650.

Bleses, D., Vach, W., Slott, M., Wehberg, S., Thomsen, P., Madsen T.O. & Basbøll, H. (2008b).

Danish Communicative Developmental Inventories: Validity and main developmental trends. Journal of Child Language, 35(3), 651-669.

Thomsen, P. (2008): Fra telegrafstil til narrativer – teorier og tanker om den tidlige sprogtilegnelse. Tidsskriftet 0-14.

Wehberg, S., Vach, W., Bleses, D., Thomsen, P., Madsen, T. O. & Basbøll, H. (2008). Girls talk about dolls and boys about cars? Analyses of group and individual variation in Danish children’s first words. First Language, 28(1), 71-85.

Thomsen, P. (2007a) Københavnertesten: Testmateriale og introduktionsmateriale. Sprogvurderingsmateriale for Københavns Kommune, Børne-unge-forvaltningen, Integration og mangfoldighed (26 sider). Del af projekt ‘Faglighed for alle’.

Thomsen, P. (2007b) Hvad fabler du om? Bog om barnets sproglige, sociale, personlige kompetencer, krop og bevægelse fra 3 til 6 år. Del af sprogvurderingsmateriale for Københavns Kommune, Børne-unge-forvaltningen, Integration og mangfoldighed (58 sider). Del af projekt ‘Faglighed for alle’.

Thomsen, P. (2007c). Leg med sproget – en forældrepjece om barnets sproglige udvikling fra 3 til 6 år. Del af sprogvurderingsredskab for Københavns Kommune, Børne-unge-forvaltningen, Integration og mangfoldighed. Del af projekt ‘Faglighed for alle’.

Wehberg, S., Vach, W., Bleses, D., Thomsen, P., Madsen, T. O. & Basbøll, H. (2007). Danish ‘ children’s first words – analysing longitudinal CDI data in a cross-linguistic perspective, First Language, 27(4), 361-383.

Thomsen, P. (2006a). Sprogrejsen begynder og Sproget udforskes. Artikler til Netdoktor, 6 sider. (opdates løbende på: http://altomboern.dk/artikel/barnets-sprogrejse-begynder)

Thomsen, P. (2006b). Barnets Sprog – giv det en hjælpende hånd (40 sider). København: Komiteen for Sundhedsoplysning.

Bleses D. & Thomsen. P. (2004). The acquisition of spoken forms and written words. I:

Schreuder, R. & Verhoeven, L. (eds.), Process and Acquisition of Written Language: Special issue of Written Language & Literacy 7:1 (s. 79-99). Amsterdam: John Benjamins.

Bleses, D., Thomsen, P., Basbøll, H., Madsen, T. O., Vach, W., Wehberg, S. & Nielsen, C. (2003).

Midtvejsrapport: tværsnitsundersøgelse af danske børns ordforråd i alderen 8 til 15 måneder. Odense: Syddansk Universitet, Center for Sprogtilegnelse.

Galberg, H., Bleses, D., Thomsen, P. & Madsen, T. (Eds.) (2003). Take Danish – for instance. Linguistic Studies in Honour of Hans Basbøll. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Thomsen, P., Bleses, D., Lindegaard, M. & Madsen, T. O. (2003). Må vi bede om lidt fælles opmærksomhed: Nogle tanker om betydningen af fælles opmærksomhed og imitativ læring for barnets tidlige sprogtilegnelse. I: Jacobsen, H. G., red., m. fl. (Ed.), Take Danish for instance: Linguistic studies in honour of Hans Basbøll presented on the occasion on his 60th birthday 12 july 2003 (s. 283-294). Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Basbøll, H., Bleses, D., Cadierno, T., Jensen, A., Ladegaard, H. J., Madsen, T. O., Millar, S., Sinha, C. & Thomsen, P. (2002). The Odense Language Acquisition Project. Child Language Bulletin, 22(1), 11-12.

Bleses, D. & Thomsen, P. (2002). ’Spilt’ eller ‘spilled’: Spiller den fynske og sjællandske udtale en rolle for børns stavning? Bidrag til redigeret antologi: Hermann, A. J., Dialekter sidste udkald? (s. 169-185). Hellerup: Modersmålsselskabet.

Bleses, D., Basbøll, H., Madsen, T. & Thomsen, P. (2002). Kløjes danske børn i sproget? Fokus på danske børns tilegnelse af leksikon (s. 69-81). København: Selskab for Nordisk Filologis Årsberetning, Københavns Universitet.

Thomsen, P. (2002a). Forord til Barnets veje til sprog. I: Karmiloff-Smith, A. & Karmiloff, K., Barnets veje til sprog (s. 7-14). København: Gyldendal, Socialpædagogisk bibliotek.

Thomsen, P. (2002b). Små børn skal have store byggeklodser: En undersøgelse af danske børns tilegnelse af konstruktioner. Dansk Audiologopædi, 38(4), 115-124.

Thomsen, P. (2000). Tosprogede børns narrativer: En undersøgelse af sprogsammenblanding, interferens, tempusbrug og narrativ diskurs hos 13 fransk-danske børn. Odense: Syddansk Universitet. Specialeafhandling (120 sider).

 

Nationale og internationale forskningspræsentationer og –posters

Thomsen, P (2016). Kan høretabet forklare alt? Sverige: Göteborrg, NCFI, Barnplatorna, 4. oktober (Invited speaker).

Thomsen, P. (2016) Sproglige vanskeligheder hos (danske) børn med høretab – SLI? Norge: Drammen, Audiologopædisk Erfaringskonference på Briskeby, 30. oktober (Keynote Speaker).

Thomsen, P. (2016). Kan høretabet forklare alt? Når sprog er mere end ord og sætninger: en dynamisk sprogudviklingsmodel. Hillerød: Pro Communicatio Nordica, PCN, 22. september (Keynote Speaker).

Thomsen, P. (2016): Sprogpædagogisk kvalitet: at lære børn social udvikling og tænkning. Aalborg: Kommunernes Landsforenings Børne Topmøde, 19. januar (Invited speaker).

Degn, C., Thomsen, P. & Gerke, O. (2016). Non-participation in Universal Newborn Hearing Screening Programs: A Danish Perspective. Italien: Como Audiological Congress, 2.-4. juni.

Thomsen, P. (2015). Kan høretabet forklare alt? Om sproglige vanskeligheder hos børn med høretab.

Fredericia: 5. Nordiske Konference om børn med høretab, Center for Høretab, 18. marts (Invited Speaker).

Thomsen, P. (2015). Betydningen af specifikke sprogindsatser. København: Socialstyrelsens Ord15- Konference, 28. oktober (Invited Speaker).

Esbensen,   A   &   Thomsen,   P   (2015).   Verbal   working   memory   and   language   comprehension in 7-12 year old Danish children with hearing impairment, specific language impairment and typical children. Firenze, Italien: CPLOL-Congress, 9. maj

 Thomsen, P. (2008). Ti myter om tosprogethed. Odense: Syddansk Universitet, Center for Mellemøststudier, festforelæsning, 27. september 2008.

Wehberg, S., Bleses, D., Thomsen, P., Basbøll, H., Madsen, T. O. & Vach, W. (2005). The first words produced by Danish children: Analysing longitudinal data based on monthly CDI parental reports. Berlin: IASCL, 25.–29. juli 2005.

Thomsen, P. (2004). Language development in Danish twins: Lexicon and grammatical complexity. Odense: Syddansk Universitet, The 11th International Congress on Twin Studies, Session on language development, 4. juli 2004.

Bleses, D., Thomsen, P., Basbøll, H., Madsen, T. O., Wehberg, S. & Vach, W. (2003). The first words produced by Danish children: An analysis of longitudinal data on early lexical development based on CDI parental reports. England: University of Newcastle upon Tyne, Child Language Seminar, 9-11 juli.

Basbøll, H., Bleses, D., Madsen, T. O. & Thomsen, P. (2001). Kløjes danske børn i sproget – fokus på tilegnelsen af leksikon og morfologi. København: Præsentation på Selskab for Nordisk Filologi, oktober.

Bleses, D. & Thomsen, P. (2001). Presentation of the Odense Longitudinal CDI-survey. Leuven: SLE, Workshop on the Acquisition of Early Morphology, 29. august.

Thomsen, P. (2001). Flere præsentationer i forbindelse med Præsentation af Odense- projektet i sprogtilegnelse. København: KUA, 8. februar.

Bleses, D. & Thomsen, P. (2000a). Fynsk tale, dansk skrift: Om hvorvidt og hvordan man kan  måle effekten af regionalsproglige reduktionsprocesser for skriftsprogstilegnelsen. København: Præsentation på Det 2. Danske Læseforskertræf, 11.-12. september.

Bleses, D. & Thomsen, P., (2000b). Sound and salience: An empirical study of morphophonetic transparency, opacity and the speech/writing interface in Danish. Holland, Nijmegen, Written Language, 29.-30. august.

Thomsen, P. (2000). Præsentationer af ph.d. projekt på Max Planck Institut für Evolutionäre Antropologie, Inviteret af: Michael Tomasello & Elena Lieven, i forbindelse med præsentation af Odense-projektet i sprogtilegnelse, oktober.

 

Formidling via pressen

Løbende ekspertudtaleser om børns sprogudvikling, tosprogethed, dagtilbud og læseindsatser på i Politiken, Berlingske, Helse m.fl. samt på Danmarks Radio og TV2:

2016 :

Ekspert i DR i serien Vi deler Danmark (om andelen af flersprogede børn i børnehuse)

P1 Morgen d. 1. december om tosprogede børn og dagtilbud i Danmark

P4 eftermiddag d. 1. december om tosprogede børn i dagtilbud og andelen af et-og flersprogede i samme børnehus

2009 :

Deltagelse i Apropos på P1 19. januar 2009: http://www.dr.dk/P1/Apropos/Udsendelser/2009/01/19151153.htm

2007:

DR2 Deadline 9. august i forbindelse med sprogtest i Københavns Kommune Radioavisen 12. august. I forbindelse med sprogtest i Københavns Kommune

2004:

Ud med sproget: Danske børns Sprogtilegnelse, 24. juni (program 1) Ud med sproget: Danske børns sprogtilegnelse, 1. juli (program 2)

2003:

TV2 Nyhederne (alene og sm.m. Dorthe Bleses). Forskningsforskningsresultater, der viste, at danske børn er langsommere i tilegnelse af receptivt ordforråd fra 8 til 16 måneder end børn i andre lande.