Pia Thomsen | Materialer om børns sprog
En samling af Pia Thomsens materialer omkring sprogforskning og børns sprog.
sprogforskning, materialer, sprog, kurser, foredrag, bøger, sprogarbejde, forskning
21534
page,page-id-21534,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

SprogTrappen kurser

Dansk og international forskning viser, at dagtilbud af en høj kvalitet, gør en positiv forskel i barnets liv på såvel den korte som lange bane. Forskningen viser endvidere, at indsatser bør starte tidligt i barnets liv for at opnå det største outcome på eksempelvis børns sproglige udvikling. Det kræver en systematisk pædagogisk indsats. SprogTrappen er udviklet til at understøtte dette arbejde. Den er baseret på den nyeste og bedste forskning med inddragelse af praksiserfaringer og er anvendelig i det allerede eksisterende praksisarbejde. Sprogsynet bag er, at børns sprog, leg, læring og tænkning er uadskillelige størrelser dermed er legen, og det sociale samspil fantastiske sprogindsatser.

Kurserne vil være inspireret af praksiserfaring, så din nye viden kan slå rødder i praksis!

Den mindste SprogTrappe

Introduktionsdag i SprogTrappens anvendelsesmuligheder. På dagen vil du blive præsenteret for:

 • SprogTrappens seks Trappetrin med de seks gennemgående SprogUdviklingsZoner.
 • Indplacering, tegn på læring og indplaceringsvanskeligheder.
 • Anvendelse af Trappemodellen som redskab til systematisk at identificere børn, der udviser udviklingsforsinkelser eller atypisk udvikling.
 • Hvordan Trappemodellen kan anvendes til at rette fokus på det generelle (sprog)læringsmiljø i dagtilbuddet eller hos dagplejen, og dermed på hvilke sproglæringsmuligheder barnet møder i sine hverdagsrutiner og -aktiviteter.

Introduktionsdagen retter sig mod: Ledere, pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere.

 

Den Mellemste SprogTrappe

På Den mellemste SprogTrappe får du undervisning i:

 • SprogTrappens seks Trappetrin med de seks gennemgående SprogUdviklingsZoner.
 • Indplacering, tegn på læring og indplaceringsvanskeligheder.
 • Anvendelse af Trappemodellen som redskab til systematisk at identificere børn, der udviser udviklingsforsinkelser eller atypisk udvikling.
 • Hvordan Trappemodellen kan anvendes til at rette fokus på det generelle (sprog)læringsmiljø i dagtilbuddet eller hos dagplejen, og dermed på hvilke sproglæringsmuligheder barnet møder i sine hverdagsrutiner og -aktiviteter.
 • Hvordan SprogTrappen kan anvendes til at få et systematisk overblik over et barns udvikling med særlig fokus på kommunikation og sprog.
 • Redskab til at rammesætte (sprogpædagogiske)hverdagsrutiner og aktiviteter.
 • Forældresamarbejde med anvendelse af SprogTrappen.

2-3 dages undervisningsdage med mulighed for at arbejde med SprogTrappen i mellem undervisningsgangene, så du kan afprøve i praksis og derefter bringer erfaringer med til næste undervisningsgang.

Kurset retter sig mod: Ledere, pædagoger og pædagogiske assistenter.

 

Den største SprogTrappe

På Den største SprogTrappe får du undervisning i:

 • Trappemodellens fem anvendelsesområder der gør redskabet bredt anvendeligt.
 • SprogTrappens seks Trappetrin med de seks gennemgående SprogUdviklingsZoner.
 • Indplacering, tegn på læring og indplaceringsvanskeligheder.
 • Hvordan SprogTrappen kan anvendes til at få et systematisk overblik over et barns udvikling med særlig fokus på kommunikation og sprog.
 • Anvendelse af Trappemodellen som redskab til systematisk at identificere børn, der udviser udviklingsforsinkelser eller atypisk udvikling.
 • Hvordan Trappemodellen kan anvendes til at rette fokus på det generelle (sprog)læringsmiljø i dagtilbuddet eller hos dagplejen, og dermed på hvilke sproglæringsmuligheder barnet møder i sine hverdagsrutiner og -aktiviteter.
 • Hvordan SprogTrappen kan anvendes som redskab til at rammesætte (sprogpædagogiske)hverdagsrutiner og aktiviteter.
 • Forældresamarbejde med anvendelse af SprogTrappen.

2-3 dages undervisningsdage med mulighed for at arbejde med SprogTrappen i mellem undervisningsgangene, så du kan afprøve i praksis og derefter bringe erfaringer med til næste undervisningsgang.

b: Kompetenceudviklingsdage med fokus på selvvalgte udviklingszoner (1-2 ud af 6)

c: Aktionslæring, coaching i dagtilbud med fokus på anvendelse af SprogTrappen

 Kurset retter sig mod: Ledere, pædagoger og pædagogiske assistenter.

 

Kontakt Pia Her ved forespørgsel på kurser.